Regulamin

 1. Pokój wynajmowany jest na doby,
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Jeżeli  gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę,
 4. Pensjonat Lawenda nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystających z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej,
 5. Gość powinien zawiadomić właściciela obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu,
 6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa,
 7. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób,
 8. Każdorazowo, w trosce o bezpieczeństwo Gość opuszczając pokój, powinien sprawdzić zamknięcie drzwi oraz okien,
 9. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę,
 10. Osoby nie zameldowane w obiekcie Lawenda nie mogą przebywać w pokoju hotelowym bez wiedzy właściciela obiektu,
 11. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00,
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Ponadto w całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia,
 13. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w imieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających w obiekcie 
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa w pokoju obiektu będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące,
 15. Nie przyjmujemy zwierząt,
 16. Przy rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 21 dni od daty przyjazdu zaliczki nie zwracamy powyżej 21 dni zwracamy 50% zaliczki,
 17. Parking jest niestrzeżony,
 18. Za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez dzieci  na terenie obiektu odpowiadają rodzice.